Zwroty

Zgodnie z art. 27 Ustawy i prawach konsumenta każdy klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupów w naszym sklepie ma prawo zwrotu towaru zakupionego bez podania przyczyny w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia zamówienia.

Aby skorzystać z przysługującego prawa do zwrotu wystarczy wypełnić formularz znajdujący się na tej stronie lub pobrać wzór formularza zwrotu (pobierz), wypełnić go, podpisać, a następnie wysłać na adres e-mail kontakt@instalator24.pl. Następnie w ciągu 14 dni należy odesłać zamówiony towar wraz z formularzem.

Zasady przyjęcia zwrotów

  1. Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania
  2. Zwracany towar należy starannie zabezpieczyć przed zapakowaniem

Po uznaniu zwrotu zwracamy pieniądze na podane konto bankowe w terminie do 14 dni kalendarzowych. Zazwyczaj przelewu dokonujemy jednak w szybszym terminie.

Adres do zwrotu

Instalator Robert Zalewski
Grzmiąca 6, Brzeziny 95-060

Reklamacje

Firma Instalator Robert Zalewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z wad fizycznych istniejących w momencie przekazania towaru Klientowi należy kierować na adres kontakt@instalator24.pl wypełniając formularz reklamacyjny (pobierz). Firma Instalator Robert Zalewski zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Co nie podlega reklamacji?

  • Różnice w wyglądzie towaru np. koloru, proporcji, wynikające z ustawień/konfiguracji urządzenia końcowego (komputera, laptopa, tableta, telefonu itp.)
  • Uszkodzenia produktu wynikające z nieprawidłowego zastosowania

Formularz zwrotu lub reklamacji

Wypełnij wszystkie wymagane pola.